Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad pre obec Ivanovce sídli v obci Melčice - Lieskové. Pracovníkov Stavebného úradu zastihnete na úrade počas stránkových dní Obecného úradu Melčice - Lieskové.

Pracovníci úradu: Jana Tuhárská, telefónne číslo:  032/ 64 012 84

                 

                            

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadosť o predĺženie dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na zmenu užívania stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Prehlásenie stavebného dozoru - treba priložiť k ohláseniu drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o zvlášte úžívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o vydanie súhlasu MZZO

Žiadosť o určenie súpisného čísla