Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Kultúrny dom

Kultúrny dom v obci Ivanovce, je novozrekonštruovaná budova, nachádzajúca sa v strede obce. Slúži prevažne na usporiadanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií obce ako aj súkromné oslavy, svadby. Do kultúrneho domu je bezbariérový prístup.

K dispozícii je nová vybavená kuchyňa s kompletným vybavením, pivničné priestory, pre uskladnenie či už vína na oslavy alebo zákuskov.

Kultúrny dom sa skladá z dvoch hlavných miestností a to hlavnej sály kde sa nachádza pódium a prísalia, ktoré je určené na menšie spoločenské akcie, či oslavy.

 V prípade záujmu o využitie kultúrneho domu v obci Ivanovce je potrebné obrátiť sa na Obecný úrad v Ivanovciach a dohodnúť si termín plánovanej akcie spolu s podrobnosťami o priebehu akcie.

Kultúrny dom Kultúrny dom Kultúrny dom