Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Mikuláš v Ivanovciach

Overovanie podpisov a listín

Overovanie listín

Obecný úrad Ivanovce zodpovedá pri overovaní listín za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

K overeniu listiny potrebujete tieto doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny, ktorá musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom.  
- občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

 

Poplatok za overenie listiny je 2,- € za každú aj začatú stranu.

 

Overovanie podpisov

Obecný úrad Ivanovce nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, na ktorej sa overuje podpis. Zodpovedá však za to, že podpis na listine bol urobený alebo uznaný za vlastný, fyzickou osobou, ktorej podpis je osvedčovaný v Osvedčovacej knihe.

K overeniu podpisu potrebujete tieto doklady:

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz alebo cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Dôležité upozornenia: 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

 

Poplatok za overenie podpisu je 2,- € za každý podpis.

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas

Kompostovanie