Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Overovanie podpisov a listín

Overovanie listín

Obecný úrad Ivanovce zodpovedá pri overovaní listín za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

K overeniu listiny potrebujete tieto doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny, ktorá musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom.  
- občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

 

Poplatok za overenie listiny je 2,- € za každú aj začatú stranu.

 

Overovanie podpisov

Obecný úrad Ivanovce nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, na ktorej sa overuje podpis. Zodpovedá však za to, že podpis na listine bol urobený alebo uznaný za vlastný, fyzickou osobou, ktorej podpis je osvedčovaný v Osvedčovacej knihe.

K overeniu podpisu potrebujete tieto doklady:

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz alebo cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Dôležité upozornenia: 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

 

Poplatok za overenie podpisu je 2,- € za každý podpis.

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kompostovanie