Navigácia

Obsah

Zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvo si schválilo plán riadnych zasadnútí na rok 2018:

27.2.2018

24.4. 2018

29.5. 2018

27.06. 2018

28.08. 2018