Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Ivanovská skala

Kedysi bola rozloha Ivanovskej skaly podstatne väčšia. Dnes je zo severnej strany oblámaná kameňolomom a jej východná časť musela ustúpiť stavbe železnice. Skala pútala pozornosť archeológov už v roku 1934,1949 a najväčší výskum v rokocho 1966-67 tu uskutočnil Archeologický ústav SAV v Nitre. Zistilo sa že najstaršie doklady o osídlení Skaly pri Ivanovciach pochádzajú zo staršej doby kamennej – paleolitu. Počas výskumu sa našli rôzne predmety ako: - hroty listového tvaru, čepele, škrabadlá, kamenné sekerky, štiepané kamenné nástroje, hlinené tkáčske prasleny a kostené šidlá, štyri bronzové spony, šálky – vytepané z tenkého plechu, ktoré patria k najstarším typom tohto druhu na Slovensku, zvyšky hlinených nádob zdobené rozlične zostavenou kolkovanou výzdobou, odtlačenou do ešte nevypáleného povrchu nádob malým dreveným alebo kosteným kolkom.

Najvzácnejším nálezom je však nesporne poklad – svojrázna klenotnica jednej z vtedajších obyvateliek osady, ktorá si svoje šperky starostlivo uschovala, avšak viac sa po ne nevrátila. Našli sa v hlinenej amforovitej nádobe, ktorá obsahovala dva bronzové plechové špirálovite stočené náramky a dva prekrásne náhrdelníky. Oba boli z liatych malých bronzových korálikov, usporiadaných v dvoch a troch radoch. Na každom z nich uprostred visí zlatý okuliarovitý na dve protiľahlé strany špirálovite skrútený závesok.

Ivanovská Skala je nielen vzácnym archeologickým náleziskom európskeho významu, ale i chráneným prírodným útvarom s výskytom vyhynutých živočíšnych druhov.