Navigácia

Obsah

Obecný úrad

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta (starostka).
 

Funkcie obecného úradu:
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadeni

 

Kontaktné údaje:

Obec Ivanovce

Obecný úrad Ivanovce

Ivanovce č. 1
913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 00311651
Banka: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

Telefón: 032/64 902 34

Telefón: 032/64 908 71

Fax: 032/64 902 34

E-Mail: obec@ivanovce.sk,

E-Mail: ekonom@ivanovce.sk

 

Úradné hodiny:
Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 - 15.30
Streda 8.00 – 12.00 12.30 - 17.00
Štrvtok nestránkový deň
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 - 14.30

 

Kontakty:
Meno: Bc. Mária Hládeková
Funkcia: starostka obce
Telefón: 032/64 902 34
E-Mail: obec@ivanovce.sk   
Meno: Jarmila Jamborová
Funkcia: Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva
Telefón: 032/64 908 71
E-Mail: obec@ivanovce.sk   
Meno: Helena Kukučová, Ing. Monika Homzová 
Funkcia: Ekonomický úsek
Telefón: 032/64 908 71
E-Mail: ekonom@ivanovce.sk