Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Ako vybaviť?

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta (starostka).
 

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadeni

 

Kontaktné údaje:

Obec Ivanovce
Obecný úrad Ivanovce
Ivanovce č. 1
913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 00311651
Banka: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

Telefón: 032/64 902 34
Telefón: 032/64 908 71
Fax: 032/64 902 34
E-Mail: obec@ivanovce.sk,
E-Mail: ekonom@ivanovce.sk

Úradné hodiny:

  • Pondelok   7.30 – 12.00    12.30 - 15.30
  • Utorok        7.30 – 12.00    12.30 - 15.30
  • Streda         8.00 – 12.00   12.30 - 17.00
  • Štrvtok       nestránkový deň
  • Piatok         7.30 – 12.00    12.30 - 14.30

Kontakty:

Meno: Bc. Mária Hládeková
Funkcia: starostka obce
Telefón: 032/64 902 34
E-Mail: obec@ivanovce.sk   

Meno: Jarmila Jamborová
Funkcia: Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva
Telefón: 032/64 908 71
E-Mail: obec@ivanovce.sk 

Meno: Helena Kukučová, Ing. Monika Homzová 
Funkcia: Ekonomický úsek
Telefón: 032/64 908 71
E-Mail: ekonom@ivanovce.sk   

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Vincent, Vincencia