Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Poľovníctvo

Obec Ivanovce malebná obec rozprestierajúca sa na Považí má vo svojom chotári aj mnoho lesov, lúk a pasienok. Vďaka bohatému členitému územiu sa môže popýšiť aj rozľahlým poľovným revírom.

Poľovný revír Ivanovce bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Trenčín č. j. LÚ212/1995 zo dňa 02.05. 1995 a je zaradený do srnčej poľovnej oblasti S IV Stará Turá – Bošáca, chovateľský celok Trenčín – S IV Stará Turá – Bošáca. Jeho celková rozloha v aktuálnej výmere je 2355, 502 ha. Celú túto plochu pokrývajú predovšetkým lesné pozemky, orné pôdy, trvalé trávne porasty, ale aj ovocné sady a vodné plochy.

Poľovný revír sa nachádza na pravej strane stredného toku rieky Váhom medzi mestami Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, kde najvyšším bodom poľovného revíru je vrch Dúžnik, ktorý má 807 m. n. m.
Pestrý prírodný reliéf vytvára vynikajúce podmienky pre život srnčej zveri ale aj jelenej, muflonej a diviačej zveri.
V lesoch poľovného revíru Ivanovce rastú najmä úživné bukovo – dubové lesy a okrem rieky Váh a Biskupického kanála má pre zver najväčší význam Ivanovský potok s jeho bočnými prítokmi a mnohé prírodné kanaliská a bahniská.
Poľovníctvo to nie je len lov lesnej zveri ale predovšetkým starostlivosť o zver a ochrana prírody. Všetci priaznivci poľovníctva, ale aj samotní poľovníci počas celého roka vykonávajú čistenie poľovníckych zariadení, obhospodarujú funkčné plochy za účelom zvýšenia úživnosti a odvádzania zveri od poľnohospodárskych kultúr, kosia lúky za účelom výroby sena na zimné prikrmovanie, či stavanie krmelcov.

V súčasnosti má poľovný revír 33 členov a každoročne usporiadáva poľovnícke brigády na opravu krmelcov, posedov a hlavne v jesených mesiacoch plnenie kŕmítok senom a soľou, a taktiež tradičné poľovačky či poľovnícke zábavy.

PoľovníctvoPoľovníctvoPoľovníctvoPoľovníctvo

 

Poľovníctvo