Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

OZNAM

 

Oznamujeme občanom, že oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách 2022 je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

O špeciálny spôsob hlasovania môžete požiadať telefonicky na čísle 0910/302 530 alebo 032/64 908 71 počas pracovných hodín a v piatok 28.10.2022 najneskôr do 12:00hod.

 

 

-

Opatrovateľská služba

Komunitný plán sociálnych služieb 2014 - 2020

Komunitný plán obce1.54 MB

 

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022

komunitný plán 2018

 

Opatrovateľská služba

Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009 zásadne mení doterajší systém rozhodovania o poskytovaní sociálnych služieb a spôsob ich poskytovania a úhrady za sociálnu službu. Týka sa to aj opatrovateľskej služby, kde sa platenie za úkon nahrádza platením za hodinu poskytovanej služby.

§ 72 ods. 2) ustanovuje: "Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov."

§ 41 ods. 3): „Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3.

Pri odkázanosti človeka na sociálnu službu ak nemôže pomôcť rodina, odporúčame využiť príspevok štátu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) za opatrovanie. Oprávnenou osobou na peňažný príspevok za opatrovanie je fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Do okruhu fyzických osôb na účely tohto peňažného príspevku patrí manželka, manžel, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená nevesta a zať. Táto forma opatery je na celodennú starostlivosť vhodnejšia ako opatrovateľská služba.
Ak nie je možné využiť príspevok za opatrovanie, prichádza na rad sociálna služba poskytovaná obcou alebo inými verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

 

 

Ako vybaviť?

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Eliška

Kompostovanie