Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Rímskokatolícka cirkev Adamovské Kochanovce

Obec Ivanovce a jej veriaci patria k veriacim pod Rímskokatolícky farský úrad Adamovské Kochanovce.

Rímskokatolícky farský úrad v Adamovských Kochanovciach, so svojou farnosťou patrí pod Trnavskú diecézu a dekanát Nové Mesto nad Váhom. Do tejto farnosti patria taktiež veriaci z obcí Chocholná-Velčice (časť Velčice), Adamovské Kochanovce a Melčice-Lieskové.

Pán Mgr. Andrej Krupa je správca farnosti.

V prípade otázok sa na neho obrátne

na e-mailovú adresu: krupaandrej@atlas.sk,alebo farnost.adamovskekochanovce@abu.sk

na telefóne číslo: 032/64 902 13

 

Rozloženie bohoslužieb:

V zimnom období:

  • utorok - svätá omša o 17.00 hod.
  • piatok - detská svätá omša o 17.00 hod.
  • sobota - svätá omša s prípravou na nedeľu - o 17.00 hod.
  • nedeľa - svätá omša o 9.00 hod.

V pôstnom období je krížová cesta v piatok o 16.20 hod. a v nedeľu o 8.20 hodine.

V letnom období:

  • pondelok až štvrtok - svätá omša o 19.00 hod.
  • piatok - detská svätá omša o 18.00 hod.
  • sobota - mládežnícka svätá omša o 19.00 hod.
  • nedeľa - svätá omša 09.00 hod.

 

Kostoly v tejto farnosti:

Farský kostol sv. Petra a Pavla
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Kostol Najsvätejšej Trojice