Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Jednota dôchodcov Ivanovce

Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Naša organizácia  pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť v obci, podieľa sa na organizovaní rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov ako aj o spoločenské vyžitie dôchodcov v obci.

Predseda Jednoty dôchodcov Ivanovce:  Helena Sýkorová

jednota dôchodcov