Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Cestovný poriadok

Ivanovce - Nové Mesto nad Váhom

- Ivanovce, obec > 5:07 Bus 309403 89 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 5:25
Celkový čas 18 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X 
 

- Ivanovce, rázc. > 5:54 Bus 309436 1 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 6:09 >
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X


-  Ivanovce, rázc. > 6:02 Bus 309427 1 X
Trenčianske Bohuslavice, Jednota 6:08 6:13 Bus 304412 6 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 6:25
Celkový čas 23 min, vzdialenosť 13 km, cena 1,40 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014 (Bus 309427)
SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151 (Bus 304412)
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 6:10 Bus 309403 7 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 6:30
Celkový čas 20 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 7:09 Bus 304424 26 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 7:28 >
Celkový čas 19 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.


- Ivanovce, obec > 7:18 Bus 309403 11 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 7:40
Celkový čas 22 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X


- Ivanovce, rázc. > 8:41 Bus 304424 10 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 8:56
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.


- Ivanovce, obec > 9:03 Bus 309403 21 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 9:25
Celkový čas 22 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 9:06 Bus 205413 12
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 9:23 >
Celkový čas 17 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trnava, a.s.; Senica; 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH
nejde 20.,21.IV.
 

- Ivanovce, rázc. > 9:35 Bus 309436 5

Ivanovce » Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 9:50 >
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 10:45 Bus 304424 12 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 11:00
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X


-  Ivanovce, obec > 11:57 Bus 309403 25 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 12:16
Celkový čas 19 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 12:58 Bus 309436 7
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 13:13 >
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
nejde 20.IV.
 

- Ivanovce, obec > 13:17 Bus 309403 31 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 13:35
Celkový čas 18 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 14:30 Bus 304424 16 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 14:45
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, obec > 15:09 Bus 309403 39 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 15:30
Celkový čas 21 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, rázc. > 15:40 Bus 309436 9 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 15:57 >
Celkový čas 17 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 16:23 Bus 304424 20 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 16:40
Celkový čas 17 min, vzdialenosť 11 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 16:54 Bus 205413 14
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 17:10 >
Celkový čas 16 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trnava, a.s.; Senica; 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH
nejde 20.,21.IV.
 

- Ivanovce, obec > 17:20 Bus 309403 49 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 17:40
Celkový čas 20 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X

- Ivanovce, obec > 20:57 Bus 309403 59 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 21:15
Celkový čas 18 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 22:40 Bus 309403 61 X
Nové Mesto n.V., žel.st. MHD x 22:56
Celkový čas 16 min, vzdialenosť 12 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

 Ivanovce - Trenčín

 
-  Ivanovce, obec > 4:48 Bus 309403 2 X
Trenčín, aut.st. MHD x 5:20
Celkový čas 32 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 5:08 Bus 309427 2 X
Trenčín, aut.st. MHD x 5:30
Celkový čas 22 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

 - Ivanovce, obec > 6:00 Bus 309403 12 X
Trenčín, aut.st. MHD x 6:35
Celkový čas 35 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 6:10 Bus 304424 1 X
Trenčín, aut.st. MHD x 6:35
Celkový čas 25 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 6:14 Bus 304425 1 X
Trenčín, aut.st. MHD x 6:33
Celkový čas 19 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X


- Ivanovce, obec > 6:47 Bus 309403 20 X
Trenčín, aut.st. MHD x 7:23
Celkový čas 36 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, obec > 7:08 Bus 309403 22 X
Trenčín, aut.st. MHD x 7:45
Celkový čas 37 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 7:15 Bus 304424 5 X
Trenčín, aut.st. MHD x 7:38
Celkový čas 23 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 7:26 Bus 304424 7 X
Trenčín, aut.st. MHD x 7:50
Celkový čas 24 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, rázc. > 7:28 Bus 309427 4 X
Trenčín, aut.st. MHD x 7:53
Celkový čas 25 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 8:55 Bus 309403 34 X
Trenčín, aut.st. MHD x 9:30
Celkový čas 35 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X

- Ivanovce, rázc. > 9:03 Bus 304424 11 X
Trenčín, aut.st. MHD x 9:25
Celkový čas 22 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 10:11 Bus 309403 10 X
Trenčín, aut.st. MHD x 11:02
Celkový čas 51 min, vzdialenosť 24 km, cena 1,35 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 11:10 Bus 309436 2
Trenčín, aut.st. MHD x 11:30
Celkový čas 20 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
nejde 20.IV.
 

-  Ivanovce, rázc. > 12:36 Bus 309436 4 X
Trenčín, aut.st. MHD x 12:58
Celkový čas 22 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, obec > 13:02 Bus 309403 44 X
Trenčín, aut.st. MHD x 13:40
Celkový čas 38 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 13:09 Bus 309427 10 X
Trenčín, aut.st. MHD x 13:33
Celkový čas 24 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

-  Ivanovce, rázc. > 13:44 Bus 304424 13 X
Trenčín, aut.st. MHD x 14:04
Celkový čas 20 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, obec > 14:14 Bus 309403 50 X
Trenčín, Hasičská ul. 14:45
Celkový čas 31 min, vzdialenosť 15 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 14:52 Bus 309403 52 X
Trenčín, aut.st. MHD x 15:30
Celkový čas 38 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 15:12 Bus 304425 7 X
Trenčín, aut.st. MHD x 15:35
Celkový čas 23 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, obec > 15:13 Bus 309403 54 X
Trenčín, SAD 15:28
Celkový čas 15 min, vzdialenosť 13 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide do 27.VI. v X,nejde 3.,od 15. do 23.II.,17.,22.IV.,ide od 1.IX. v X,nejde 30.,31.X.
 

- Ivanovce, rázc. > 15:19 Bus 304424 17 X
Trenčín, aut.st. MHD x 15:45
Celkový čas 26 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Nové Mesto n.Váhom; 032/771 2761-3 kl.139,151
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 15:28 Bus 309436 12 X
Trenčín, aut.st. MHD x 15:55
Celkový čas 27 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 16:11 Bus 309403 60 X
Trenčín, aut.st. MHD x 16:48
Celkový čas 37 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X

- Ivanovce, obec > 16:54 Bus 309403 62 X
Trenčín, SAD 17:20
Celkový čas 26 min, vzdialenosť 13 km, cena 0,90 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

 - Ivanovce, obec > 17:29 Bus 309403 90 X
Trenčín, aut.st. MHD x 18:02
Celkový čas 33 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 17:50 Bus 309436 6
Trenčín, aut.st. MHD x 18:10
Celkový čas 20 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
nejde 20.IV.
 

- Ivanovce, obec > 18:39 Bus 309403 68 X
Trenčín, aut.st. MHD x 19:12
Celkový čas 33 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, rázc. > 20:07 Bus 309436 8 X
Trenčín, aut.st. MHD x 20:25
Celkový čas 18 min, vzdialenosť 14 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 20:59 Bus 309403 70 X
Trenčín, aut.st. MHD x 21:30
Celkový čas 31 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014
ide v X
 

- Ivanovce, obec > 22:41 Bus 309403 86 X
Trenčín, aut.st. MHD x 23:07
Celkový čas 26 min, vzdialenosť 16 km, cena 1,05 EUR
Dopravca: SAD Trenčín a.s.; Trenčín; 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, 032/652 3014

Vysvetlivky značiek
X - premáva v pracovných dňoch MHD - možnosť prestupu na mestskú hromadnú dopravu x - možný prestup na vlak