Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Obecná knižnica

Návštevné hodiny: 15.00 - 17.30 hod, každý pondelok

Vedúca obecnej knižnice je pani Ľudmila Ondrejičková

Knižnicu nájdete v budove Základnej školy v Ivanovciach.