Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

História ivanovského športu

História ivanovského športu je v obci Ivanovce veľmi bohatá. Vďaka tomu sa naši spoluobčania pán Milan Fabian, pán Mgr. Ján Mesároš, pani Anna Fabiánová, rod. Vetráková a pán Vladimír Fabian rozhodli pripraviť pre občanov knihu, ktorá zachytáva históriu športu v obci a hlavne ivanovského futbalu. Táto publikácia vyšla v auguste 2013 a je možné si ju zákúpiť na Obecnom úrade za 5 €.

Pripravuje sa už aj druhé pokračovanie Histórie ivanovského športu, futbalu zvlášt.

S myšlienkou zmapovať históriu ivanovského športu a hlavne futbalu prišli rodáci Vladimír Fabian (prezývaný Fato), Mgr. Ján Mesároš (prezývaný Pertiš), Milan Fabian (prezývaný Maďar). Naplniť túto myšlienku ich priviedla malicherná vec, a to strata zošita s históriou ivanovského futbalu, ktorú niekto začal zaznamenávať a neskôr v tom pokračoval práve spomenutý Vladimír Fabian Fato. Bol to zošit, ktorý obsahoval vzácne detailné údaje o vzostupe a pádoch ivanovského športu a futbalu zvlášť. Uvádzali sa v ňom všetky údaje o klube, údaje o súťažiach, výsledky, tabuľky i mená aktérov, funkcionárov, ale aj mená aktívnych hráčov. Jeho stratou sa stratila celá história nášho (ak to tak familiárne môžeme nazvať) obľúbeného športu – futbalu v Ivanovciach. Pretože v Ivanovciach vyrastali pri tomto športe veľké a vzácne osobnosti, hľadali sme spôsob, ako sa dopátrať k informáciám a obnoviť túto históriu. Nápad vznikol na častých stretnutiach bývalých športovcov z rokov 1952 – 1970, najmä z častých rozhovorov práve troch zanietencov: Vladimíra Fabiana Fata, Milana Fabiana Maďara a Mgr. Janka Mesároša. Rozhodli sa, že požiadajú všetkých ešte žijúcich priateľov (spoluhráčov), ale aj fanúšikov a nazrú do archívnych záznamov Trenčianskych novín, a zadokumentujú spomienky, príhody a zážitky, ktoré súvisia so začiatkami a rozvojom športu v Ivanovciach. Tieto spomienky, ale aj iné udalosti, príhody sa zozbierali (aj vďaka mravčej práci z archívnych údajov uvedených v Trenčianskych novinách z rokov 1960 – 1970) a výsledkom je táto malá, ale veľmi zaujímavá a poučná publikácia, najmä pre mladých, začínajúcich športovcov z Ivanoviec. Sú v nej uvedené vzory zanietencov, ktorí neváhali obetovať čas, fyzickú silu, finančné prostriedky, aj keď ich bol nedostatok, aby sa šport v Ivanovciach dostal do povedomia širokej verejnosti, a to nielen v Ivanovciach. Naším zámerom je nielen oživiť históriu športu, najmä futbalu v Ivanovciach, ale najmä poukázať na športové aktivity v tej dobe (20. storočí) a porovnať ich so súčasnosťou, keď u mládeže začína prevládať pohodlie nad pohybovou aktivitou, svet peňazí a honba za bohatstvom vládne nad skromnosťou, vulgárnosť a agresivita nad slušným správaním... Považujeme za potrebné naznačiť, ktorým smerom by sa mala uberať mládež. Táto brožúrka by mala byť aj zamyslením sa nad zdravým vývojom mladých ľudí a občanov Ivanoviec.