Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

foto

Zber komunálneho odpadu v obci

Vážení spoluobčania,

 v týchto dňoch Vám boli do domácnosti doručené výmery na komunálny odpad spolu so známkami na vývoz komunálneho odpadu. Dovoľte k tomu niekoľko informácií. celý text

náš tip | 8. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Jánske ohne-  Chocholná-Velčice 2020 1

Jánske ohne- Chocholná-Velčice 2020

Jánske ohne- Chocholná-Velčice 2020 celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Okolo Bošáckej doliny- 3. ročník diaľkového pochodu

Okolo Bošáckej doliny- 3. ročník diaľkového pochodu celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rozhodnutie- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozhodnutie- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Akreditované laboratórium-rozbor vody

Akreditované laboratórium-rozbor vody celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznámenie úradu vlády SR

Oznámenie úradu vlády SR ohľadom ukončenia núdzového stavu celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka na turistiku Okolo Bošáckej doliny

Pozvánka na turistiku Okolo Bošáckej doliny celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie 1

Upozornenie

Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211. Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Dňa 11.6.2020 sa v čase od 15:30 hod. uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby Výkup sa uskutoční na parkovisku pred OÚ v Ivanovciach. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov 1

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Predaj čučoriedok 1

Predaj čučoriedok

Predaj čučoriedok celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína 1

Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína

Festival dychových hudieb- Okolo Trenčína celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway 1

Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway

Zájazd- Predvianočná Praha a Divadlo Broadway celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy

Oznámenie o začatí výstavby cyklotrasy celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Správa o hodnotení strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility TSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility TSK celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rozhodnutie ministerstva školstva SR

Rozhodnutie ministerstva školstva SR- obnovenie vyučovania v MŠ a ZŠ. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej škola a základnej školy

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej škola a základnej školy celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie k zasadnutiam OZ

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení
č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení
a dopĺňa nasledovne: celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
kytica

Deň matiek

Milé mamičky a staré mamy,

          keďže doba ktorú žijeme nám neumožňuje sa osobne stretnúť, vypočuť si pekné piesne, básne, potešiť srdcia  vystúpením našich detí , dovoľte mi aspoň takýmto spôsobom   ku Dňu matiek Vám  zaželať všetko najlepšie , poďakovať Vám za  všetku  tu lásku, nehu, starostlivosť , ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
foto

75. výročie zostrelenia rumunského lietadla

Je 27. apríl, píše sa rok 1945. Nacistické Nemecko je v smrteľnom kŕči pod technickou prevahou spojencov, ale fanatické a izolované skupiny zmesky Wermachtu, špeciálnych protipartizánskych jednotiek, domácich kolaborantov, mnohokrát aj z radov Slovákov, páchajú vojnové zločiny na civilnom obyvateľstve. Odbojové skupiny, ktoré ťahajú proti skúseným hrdlorezom za kratší koniec, sú v defenzive a súrne potrebuju pomoc. celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre veriacich Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Adamovské Kochanovce

Evanjelický farár oznamuje, že od 6. mája 2020 je na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia povolený výkon bohoslužieb. Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 10. mája o 8.30 hod pri dodržaní týchto podmienok: vstup do kostola len s prekrytými ústami a nosom, je potrebné si dezinfikovať ruky alebo si priniesť rukavice, okrem osôb zo spoločnej domácnosti dodržiavať odstup 2 metre. Služieb Božích sa nemôžu zúčastniť osoby,  ktorým je nariadená karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
kostol

Oznam Rímsko katolíckej cirkvi, farského úradu v A. Kochanovciach

Rímsko katolícka Cirkev, farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamuje svojim veriacim radostnú správu, že po dvoch mesiacoch sa na celom Slovensku z rozhodnutia štátnej správy otvárajú kostoly a umožňuje sa v nich slávenie bohoslužieb. Toto slávenie nakoľko sa stále nachádzame v mimoriadnej situácii bude podliehať hygienickým predpisom a organizačným usmerneniam.  celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva


ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zápis detí do materskej školy


ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
kostol

Oznam Rímsko-katolíckeho farského úradu Adamovské Kochanovce

Rímsko - katolícka Cirkev farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamuje pokyny pre svojich veriacich v čase pandémie, kedy sa riadi náboženský život usmerneniami štátnej správy. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
zápis

Zápis do 1. ročníka Zš


ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 18.4.2020 celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Dňa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 16:40 hod. sa uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby.Výkup sa uskutoční na parkovisku pred OÚ v Ivanovciach. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zber a vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Zber a vývoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie


ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
ďakujeme

Poďakovanie

Poďakovanie celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrovateľská služba


ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
seniori

SENIORI - COVID -19


ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Koronavírus COVID-19

Vážení občania,
hrozba ochorenia COVID-19 je reálna aj v našom kraji. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť až úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka.
Rýchlosť šírenia ochorenia závisí od osobnej zodpovednosti každého občana v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení.
Rešpektujte prosím všetky preventívne opatrenia, Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, ako aj Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pokyny MZ SR, ktoré Vám boli zaslané SMS správou.
Pri nedodržaní karantény sa osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.
Nezatajujte lekárom a zdravotníckym pracovníkom informáciu o Vašom pobyte v zahraničí, najmä v rizikovej oblasti.
Pri zamlčaní cestovateľskej anamnézy ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.
Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.
Buďte zodpovední voči sebe, Vašim blízkym, ako aj voči zdravotníckych pracovníkom, ktorí sa Vám snažia pomôcť a ostatným spoluobčanom! celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rozvoz ovocia a zeleniny

Rozvoz ovocia a zeleniny celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín- otváracie hodiny celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pošta Melčice - Lieskové


ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Predaj ovocných výpestkov, viniča a ruží 1

Predaj ovocných výpestkov, viniča a ruží

Predaj ovocných výpestkov, viniča a ruží celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Infografiky pre COVID-19


ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov
Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete na https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. Viac informácií nájdete na https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post--oznam/mid/405616/. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam: Ambulancia všeobecný lekár MUDr. Orechovská

Ambulancia všeobecný lekár MUDr. Orechovská
ordinuje z dôvodu ochrany zdravia svojich pacientov ako aj zdravotníckych pracovníkov najmä telefonicky.
Pred prípadným vstupom do ambulancie sa s nami spojte na tel. čísle
032 6490696
0911046479
Alebo emailom
info@orechovska.sk
Po presne dohovorenom termíne a
podpísaní čestného prehlásenia
môžeťe vstupovať len
s povinnou ochranou tváre a bez doprovodu.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena úradných hodín OÚ Ivanovce 1

Zmena úradných hodín OÚ Ivanovce


ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Obmedzenie stavebného úradu a jeho činmostí 1

Obmedzenie stavebného úradu a jeho činmostí


ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Obedy

Vývarovňa Beckov


ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie pre cestujúcich 1

Upozornenie pre cestujúcich

Oznámenie pre cestujúcich celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam Okresného riaditeľstva PZ TN 1

Oznam Okresného riaditeľstva PZ TN


ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe


ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Výkup papiera 1

Výkup papiera


ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Ivanovce

Účasť voličov v našej obci bola 75%. celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.


ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
BODYWORK 1

BODYWORK

Každý utorok od 3.3.2020 o 18.00 h. v KD v Ivanovciach.
2,50 Eur za cvičenie. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

POZOR ZMENA!!!!

Detský karneval sa presúva na nedeľu 23.2.2020 o 16,30h. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

DHZ Ivanovce - 2% zo svojich daní

Vážení občania a priatelia hasičov, aj tento rok vás chceme osloviť zo žiadosťou o pomoc pri skvalitnení dobrovoľnej činnosti nášho DHZ Ivanovce prostredníctvom darovania 2% dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% daní z príjmov neziskovej organizácii. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich spoluobčanov a taktiež pre rozvoj práce s mládežou. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
Ak sa rozhodnete darovať DHZ Ivanovce 2% zo svojich daní, tlačivo si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ivanovciach alebo vytlačiť z webovej stránky obce. Tlačivo Vám môžeme preposlať aj v elektronickej forme, treba napísať na mail: mjondrej@gmail.com a požiadať o tlačivo.
Za všetky príspevky Vám veľmi pekne ďakujeme .
celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako sme triedili odpad v roku 2019:

Spolu vyzbieraný odpad: 264,985 t
z toho komunálny odpad: 201,94 t
vytriedené zložky: 63,045 t
t.j.: 31,22 % vytriedeného odpadu za rok 2019
Platba za uloženie 1 tony komunálneho odpadu na skládku na rok 2020 je 13Eur/t. (v roku 2019 to bolo 8 Eur/t). celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Divadlo - PRAVDA 1

Divadlo - PRAVDA


ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Detský karneval 1

Detský karneval


ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Darovanie krvi 1

Darovanie krvi


ostatné | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácia pre voliča 1

Informácia pre voliča


ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Stolnotenisový turnaj 1

Stolnotenisový turnaj


ostatné | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
vianoce

Vianočné prianie


ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Hokejový turnaj obcí 1

Hokejový turnaj obcí


ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Spoločenský ples v Adamovských Kochanovciach 1

Spoločenský ples v Adamovských Kochanovciach


ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Bezpečné Vianoce a Silvester


ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Požiar - najväčší strašiak panelákov


ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
3. adventná nedeľa 1

3. adventná nedeľa


ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
žabky

Detský folklórny súbor


ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Vinum Laugaricio 1

Vinum Laugaricio


ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ľudové hudobné nástroje


ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Mikuláš 1

Mikuláš


ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
divadlo

Divadlo - Staré dámy

2.12.2019 o 19,00 hod kino Hviezda Trenčín celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Halloween a lampiónový sprievod 1

Halloween a lampiónový sprievod


ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Výkup papiera 1

Výkup papiera


ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Africký mor ošípaných 1

Africký mor ošípaných


ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Divadlo Lusian, hra Klubovňa 1

Divadlo Lusian, hra Klubovňa


ostatné | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín 1

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín


ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Slivkový festival 1

Slivkový festival


ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Stredoškolák, Vysokoškolák Job forum 1

Stredoškolák, Vysokoškolák Job forum


ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Národné dni podpory ekonomiky Slovenska 1

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska


ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Výstava obrazov Ocú Štvrtok 1

Výstava obrazov Ocú Štvrtok


ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Herbár ľudu Váhu 1

Herbár ľudu Váhu


ostatné | 9. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočet plynomerov

SPP v spolupráci so slovenskou poštou oznamuje občanom, že od 9.10. do 11.10.2019 sa bude v našej obci vykonávať odpočet plynomerov. Pracovníci Vás pri odpisovaní prosia o sprístupnenie plynomerov a uzavretie svojich psov. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Chovatelia 1

Oblastná výstava zvierat


ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Odber krvi mobilnou jednotkou NTS 1

Odber krvi mobilnou jednotkou NTS

Priatelia príďte darovať krv 21.10. 2019 v pondelok v čase od 8.00 do 10.00 hod. do KD v Ivanovciach a pomôžte tým ktorí to potrebujú, pretože inokedy ju môžeme potrebovať aj my...prosím záväzne sa prihláste na OÚ Ivanovce, aby sme vedeli približne počet ľudí aby sa im tu oplatilo prísť. Príjemná atmosféra a občerstvenie je zabezpečené. Ďakujeme celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Jahrada 1

Jahrada


ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
2. ročník súťaže vo varení kapustnice 1

2. ročník súťaže vo varení kapustnice


ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Triedenie odpadu 1

Triedenie odpadu


ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Coop Jednota

Dňa 24.11.2019 bude v našej obci predajňa COOP Jednota zatvorená. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná