Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

Milí spoluobčania, milí rodáci a priatelia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce popriala pokojné a požehnané Vianoce s úprimným poďakovaním za pomoc a podporu obci Ivanovce v roku 2021 a zároveň popriala do Nového roka veľa pokojných dní naplnených zdravím, šťastím, pohodou v rodinách i na pracoviskách.

Starostka obce Ivanovce

Bc. Mária Hládeková

Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

Veselé Vianoce

Oznamujeme, že v dňoch 29.12.2021 - 31.12.2021 (streda, štvrtok, piatok) a dňa 7.1.2022 (piatok) bude obecný úrad v Ivanovciach zatvorený.

Rybársky lístok

Rybárske lístky vydáva obec Ivanovce, Obecný úrad Ivanovce. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K vybaveniu rybárskeho lístka budete potrebovať:
- doklad totožnosti – OP, alebo CP

Doba vybavenia je na počkanie


Vydanie rybárskeho lístka:

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3 €
  • ročný 7 €
  • trojročný 17 €

Od poplatku sú oslobodení:

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hosporádi a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  • Oslobodení sú taktiež cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  • Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.