Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

OZNAM

 

Oznamujeme občanom, že oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách 2022 je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

O špeciálny spôsob hlasovania môžete požiadať telefonicky na čísle 0910/302 530 alebo 032/64 908 71 počas pracovných hodín a v piatok 28.10.2022 najneskôr do 12:00hod.

 

 

-

Rybársky lístok

Rybárske lístky vydáva obec Ivanovce, Obecný úrad Ivanovce. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K vybaveniu rybárskeho lístka budete potrebovať:
- doklad totožnosti – OP, alebo CP

Doba vybavenia je na počkanie


Vydanie rybárskeho lístka:

  • týždenný 1,50 €
  • mesačný 3 €
  • ročný 7 €
  • trojročný 17 €

Od poplatku sú oslobodení:

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hosporádi a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  • Oslobodení sú taktiež cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  • Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.