Obsah

Poslanci

 
V roku 2014 prebehli voľby do orgánov samosprávy. Obec Ivanovce v období 2014 - 2018 reprezentuje 7 členov obecného zastupiteľstva a to:

1. Juraj Gago

2. Vladimír Čaňo

3. Miroslav Kudla

4. Jaroslav Kuchta

5. Elena Ondrejíčková

6. Vladimír Breznický

7. Dušan Vojt

Pravidelne je na obecné zastupiteľstvo pozvaná aj pani  Ľudmila Malcová, ktorá zastupuje Ivanovce - Dolina.

Náhradníkom za pána Mgr. Juraja Gaga sa stal Ing. Vladimír Bulko