Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

-

160,00 EUR

Bošeľa Matúš,Bošeľová Barbora,Ondrejička Pavol

Obec Ivanovce

31.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivnovce

-

50,00 EUR

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Obec Ivanovce

21.08.2020

Mandátna zmluva

-

0,00 EUR

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

Obec Ivanovce

21.08.2020

Zmluva o prevádzkovaní tepelného zdroja

-

0,00 EUR

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

Obec Ivanovce

12.08.2020

Zmluva o nájme priestorov kultúrneho domu Ivanovce

.

5,00 EUR

Obec Ivanovce

Ing. Zuzana Bokor

07.08.2020

Zmluva o výpožičke

-

0,00 EUR

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

Obec Ivanovce

01.07.2020

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

-

0,00 EUR

Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Ivanovce

09.06.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finafnčného príspevku

Z311071AKH5

11 400,00 EUR

Obec Ivanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

01.06.2020

Dodatok č.2 ku licenčnej zmluve

Dodatok č.2

265,00 EUR

Obec Ivanovce

TENDERnet.s.r.o.

18.05.2020

Zmluva o dielo

-

1 000,00 EUR

AGROEDUKA

Obec Ivanovce

15.05.2020

Zmluva o dielo

-

27 456,49 EUR

BIKE ING.

obec

14.05.2020

Aktualizácia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti s nakladania s odpadom

Dodatok č.22

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 912 50 Trenčín

06.05.2020

Zmluva o dielo

-

16 980,00 EUR

Obec Ivanovce

AŽ PROJEKT, s.r.o.

21.04.2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1

17,50 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Ivanovce

23.03.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Ivanovce

NATUR - PACK, a.s.

20.03.2020

Zmluva o poskytnutie dotácie zo štát.rozpočtu

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003343

11 254,22 EUR

Obec Ivanovce

Ministesrtvo vnútra SR

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 3200137

3 000,00 EUR

Obec Ivanovce

Dobrovoľná pož. ochrana Bratislava, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

03.03.2020

Mandátna zmluva

2020/0203/000017

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Michal Slovák

03.03.2020

Mandátna zmluva

2020/0203/000016

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Michal Slovák

14.02.2020

Zmluva o prispievaní na úhradu za poskytované sociálne služby

05/20/P

15,00 EUR

Obec Ivanovce

Centrum sociálnych služieb - Juh

03.02.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Bartek Zdenko, Žiače Ľuboš, Ridoška Peter, Arcimowicz Andrzej

29.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

-

Neuvedené

O2, s.r.o.

Obec Ivanovce

27.01.2020

Dodatok k zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení

Dodatok č. 3

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Ivanovce

17.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

500,00 EUR

Jednota Dôchodcov

Obec Ivanovce

16.01.2020

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

214,50 EUR

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

Obec Ivanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: