Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

-

775,00 EUR

Obec Ivanovce

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

20.10.2020

Kúpna zmluva

-

3 730,00 EUR

Obec Ivanovce

Bartek Zdenko,Žiaček Ľuboš,Ridoško Peter,Arcimowicz Andrzej

14.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0591

20 537,00 EUR

Obec Ivanovce

Ministerstvo financií SR

09.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030114416

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

07.10.2020

Zmluva o nájme lesných pozemkov

-

1 136,00 EUR

LESY SR, š.p.,odštepný závod Trenčín

Obec Ivanovce

05.10.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2028628169

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

05.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030021038

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

05.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb

2030114416

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

28.09.2020

Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska

-

7 109,40 EUR

ENERCOM, s.r.o.

Obec Ivanovce

11.09.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

-

160,00 EUR

Bošeľa Matúš,Bošeľová Barbora,Ondrejička Pavol

Obec Ivanovce

31.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivnovce

-

50,00 EUR

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Obec Ivanovce

21.08.2020

Mandátna zmluva

-

0,00 EUR

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

Obec Ivanovce

21.08.2020

Zmluva o prevádzkovaní tepelného zdroja

-

0,00 EUR

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

Obec Ivanovce

12.08.2020

Zmluva o nájme priestorov kultúrneho domu Ivanovce

.

5,00 EUR

Obec Ivanovce

Ing. Zuzana Bokor

07.08.2020

Zmluva o výpožičke

-

0,00 EUR

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

Obec Ivanovce

01.07.2020

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

-

0,00 EUR

Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Ivanovce

09.06.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finafnčného príspevku

Z311071AKH5

11 400,00 EUR

Obec Ivanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

01.06.2020

Dodatok č.2 ku licenčnej zmluve

Dodatok č.2

265,00 EUR

Obec Ivanovce

TENDERnet.s.r.o.

18.05.2020

Zmluva o dielo

-

1 000,00 EUR

AGROEDUKA

Obec Ivanovce

15.05.2020

Zmluva o dielo

-

27 456,49 EUR

BIKE ING.

obec

14.05.2020

Aktualizácia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti s nakladania s odpadom

Dodatok č.22

0,00 EUR

Obec Ivanovce

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 912 50 Trenčín

06.05.2020

Zmluva o dielo

-

16 980,00 EUR

Obec Ivanovce

AŽ PROJEKT, s.r.o.

21.04.2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1

17,50 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Ivanovce

23.03.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Ivanovce

NATUR - PACK, a.s.

20.03.2020

Zmluva o poskytnutie dotácie zo štát.rozpočtu

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003343

11 254,22 EUR

Obec Ivanovce

Ministesrtvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: