Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

 

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte obec vydáva občanovi za účelom vybavenia si prvého občianskeho preukazu zdarma. 

Potvrdenie o trvalom/ prechodnom pobyte obec vydáva občanom na základe žiadosti, pričom za vydanie potvrdenia obec vyberá správny poplatok vo výške 5,- €