Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

Grafická časť

1_Čistopis- Širšie vzťahy 50 000.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 44.52 MB

2_Čistopis_komplexný výkres 5000.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 21.05 MB

2_Čistopis_komplexný výkres 10000.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 14.08 MB

3_Čistopis_dopravný výkres 5000.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 19.78 MB

4A_Čistopis_rozbor technickej infraštruktúry_VH.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 11.21 MB

4B_Čistopis_rozbor technickej infraštruktúry_E.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 15.4 MB

5_Čistopis_ochrana prirody a krajiny.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 26.89 MB

5A_Čistopis_ochrana prirody a krajiny 10000.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 16.2 MB

6C_Čistopis_perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 20.75 MB

7C_Čistopis_schéma záväzných častí riešenia a VPS.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 10.86 MB

8C_Čistopis_výkres regulacie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 9.27 MB