Obec Ivanovce
Ivanovce
Obec Ivanovce
Ivanovce

-

 

Demográfia obyvateľstva

Vývoj počtu obyvateľstva v rokoch 1950-2020

 Obec r.1950 r.1970 r.1980 r.1990  r.2000 r.2005  r.2010 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020
  Ivanovce  878  914  834  823  796  803 9935 995 972 980

   997

1014
 Obec r. 2021                      
  Ivanovce 1041                      
Prierez demografiou obyvateľstva v obci Ivanovce od r. 1989 - 2020

r. 1989 počet obyvateľov 816

r. 1990 počet obyvateľov 823

r. 1991 počet obyvateľov 799

r. 1992 počet obyvateľov 830

r. 1993 počet obyvateľov 821

r. 1994 počet obyvateľov 805

r. 1995 počet obyvateľov 808

r. 1996 počet obyvateľov 801

r. 1997 počet obyvateľov 797

r. 1998 počet obyvateľov 799

r. 1999 počet obyvateľov 812

r. 2000 počet obyvateľov 796

r. 2001 počet obyvateľov 796

r. 2002 počet obyvateľov 783

r. 2003 počet obyvateľov 757

r. 2004 počet obyvateľov 780 - (dokončené bytové domy 96,303,304)

r. 2005 počet obyvateľov 803

r. 2006 počet obyvateľov 817

r. 2007 počet obyvateľov 851 - (dokončené bytové domy 17,307,308)

r. 2008 počet obyvateľov 888 - (dokončený bytový dom 309)

r. 2009 počet obyvateľov 909

r. 2010 počet obyvateľov 935

r. 2011 počet obyvateľov 939

r. 2012 počet obyvateľov 961

r. 2013 počet obyvateľov 960

r. 2014 počet obyvateľov 974

r. 2015 počet obyvateľov 975

r. 2016 počet obyvateľov 985

r. 2017 počet obyvateľov 972

r. 2018 počet obyvateľov 980

r. 2019 počet obyvateľov 997

r. 2020 počet obyvateľov 1014

r. 2021 počet obyvateľov 1041