Obsah

VZN

Rok 2020

VZN č. 1/S020 o prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_1_2020_ prevadzovy_poriadok_ pohrebisk.pdf Stiahnuté: 43x | 18.05.2020

Rok 2019

VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa a o poplatku za tvorbu komunálneho a drobného stavebného odpadu na kalendárny rok 2020

VZN 22019.pdf Stiahnuté: 118x | 18.11.2019

VZN č. 1/2019 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

DOC270919-27092019115528.pdf Stiahnuté: 102x | 27.09.2019

VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Ivanovce

VZN o Mš 2020.pdf Stiahnuté: 40x | 10.12.2019

Rok 2018

Dodatok č .1/2018 k VZN č. 4/2017

Dodatok č. 12018 k VZN42017 (1).pdf Stiahnuté: 345x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ivanovce

VZN 12018 - o spôsobe nahradného zásobovania vodou .pdf Stiahnuté: 255x | 28.06.2018

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce IVANOVCE

VZN-poskytovanie-dotacii-2-2018.pdf Stiahnuté: 202x | 30.08.2018

VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v Mš

VZN č obce Ivanovce dieťa Mš 32018 (2) (1).pdf Stiahnuté: 148x | 21.11.2019

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o miestnom referende511.36 KB

VZN_o_miestnom_referende_2017.pdf Stiahnuté: 317x | 24.07.2017

VZN č. 2/2017

VZN o volebnych plagatoch 22017.pdf Stiahnuté: 312x | 07.09.2017

VZN č. 3/2017

VZN o psoch 32017.pdf Stiahnuté: 276x | 07.09.2017

VZN č. 5/2017 o miestne a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 52017 škola .pdf Stiahnuté: 419x | 15.12.2017

Rok 2016

VZN č. 1/2016633.03 KB

VZN_79_2015_verzia_FIN_1.pdf Stiahnuté: 330x | 24.07.2017

Rok 2015

VZN č. 2/2015 367.64 KB

VZN-c-1-2015-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 580x | 24.07.2017

VZN č. 4/2015 294.13 KB

VZN_plagáty_2016.pdf Stiahnuté: 267x | 24.07.2017

Rok 2014

VZN č. 1/2014 387.29 KB

VZN2014_2zasobVodou.pdf Stiahnuté: 637x | 24.07.2017

Rok 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií 404.54 KB

04.pdf Stiahnuté: 162x | 24.07.2017

VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov165.36 KB

05.pdf Stiahnuté: 170x | 24.07.2017

Rok 2011

VZN 02/2011 o opatrovateľskej službe

vzn-022011.pdf Stiahnuté: 175x | 21.11.2019

VZN č. 3/2011 o poplatkoch25.03 KB

vzn-c-3-2011-o-poplatkoch.pdf Stiahnuté: 231x | 21.11.2019

Stránka