Obsah

VZN

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

DOC270919-27092019115528.pdf Stiahnuté: 43x | 27.09.2019

Rok 2018

Dodatok č .1/2018 k VZN č. 4/2017

Dodatok č. 12018 k VZN42017 (1).pdf Stiahnuté: 283x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ivanovce

VZN 12018 - o spôsobe nahradného zásobovania vodou .pdf Stiahnuté: 206x | 28.06.2018

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce IVANOVCE

VZN-poskytovanie-dotacii-2-2018.pdf Stiahnuté: 109x | 30.08.2018

VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v Mš

VZN č obce Ivanovce dieťa Mš 32018 (2).docx Stiahnuté: 92x | 11.12.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 052015 .pdf Stiahnuté: 271x | 14.12.2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 2/2016685.05 KB01/03/2017, 12:32

Dodatok_č._12016_k_VZN22016.pdf Stiahnuté: 327x | 24.07.2017

VZN č. 1/2017 o miestnom referende511.36 KB

VZN_o_miestnom_referende_2017.pdf Stiahnuté: 262x | 24.07.2017

VZN č. 2/2017

VZN o volebnych plagatoch 22017.pdf Stiahnuté: 256x | 07.09.2017

VZN č. 3/2017

VZN o psoch 32017.pdf Stiahnuté: 221x | 07.09.2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v Mš

VZN č obce Ivanovce dieťa Mš 42017.pdf Stiahnuté: 206x | 14.12.2017

VZN č. 5/2017 o miestne a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 52017 škola .pdf Stiahnuté: 360x | 15.12.2017

Rok 2016

Dodatku č. 1/2016 k VZN5/2015 200.02 KB

Dodatku_č.__k_VZN_52015.pdf Stiahnuté: 211x | 24.07.2017

VZN č. 1/2016633.03 KB

VZN_79_2015_verzia_FIN_1.pdf Stiahnuté: 264x | 24.07.2017

VZN č. 2/2016 373.1 KB

VZN_č_obce_Ivanovce_dieťa_Mš_22016.pdf Stiahnuté: 210x | 24.07.2017

Rok 2015

Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2015379.59 KB

Dodatok_č._12015_k_VZN_12015.pdf Stiahnuté: 225x | 24.07.2017

VZN č. 1/2015322.01 KB

VZN_škola_2015.pdf Stiahnuté: 196x | 24.07.2017

VZN č. 2/2015 367.64 KB

VZN-c-1-2015-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 484x | 24.07.2017

VZN č. 3/2015 315.87 KB

VZN_č.__obce_Ivanovce_dieťa_Mš_3-2015.pdf Stiahnuté: 201x | 24.07.2017

VZN č. 4/2015 294.13 KB

VZN_plagáty_2016.pdf Stiahnuté: 203x | 24.07.2017

Stránka