Navigácia

Obsah

Výročná členská schôdza - dôchodcov

-

Dňa 9.3. 2019 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Jednoty Dôchodcov Ivanovce, na ktorej bol prítomný ako hosť aj pán predseda okr. výboru Jednoty Dôchodcov SR v Trenčíne Ján Skyba. Počas schôdze bola vymenovaná nová predsedníčka Jednoty Dôchodcov v Ivanoviach pani Vierka Meravá, ktorá preložila plán činnosti na rok 2019 ako aj zhodnotila činnosť za rok 2018 a poďakovala pani Helenke Sýkorovej za doterajšiu činnosť pozdravným listom ktorým jej všetci členovia želajú skoré uzdravenie. Pozdravný list sa posiela aj pani Olinke Kadlečíkovej, ktorá sa v týchto dňoch dožíva životného jubilea 90rokov. Príjemné posedenie bolo obohatené o piesne za doprovodu harmonikára Lacka Žišku z Trenčianskych Stankoviec.