Navigácia

Obsah

Deň matiek 2017

 

Druhá májová nedeľa patrí mamám. U nás sme si dátumy trocha posunuli a oslava Dňa matiek bola tiež v nedeľu, 21.mája. pri vchode do sály na návštevníkov čakala Pamätná kniha ZPOZ-u, kde sa všetci prichádzajúci popodpisovali. Úvodnú pieseň zahral a zaspieval pán Surovský z Chocholnej- Velčíc, báseň Jána Smreka Matka a dcéra predniesla Katarína Kadlečíková z Ivanoviec Naplnenú sálu KD potom pozdravila starostka obce a riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Lacková prítomným predstavila program, ktorý ich čakal. Mamičky a babičky čakali na vystúpenie svojich deťúreniec, od najmenších škôlkarov až po „veľkých“ školákov. Tí najmenší v hudobno-pohybovej hre „Lastovička“ a v piesni „Mama varí obed“ predviedli ako sa v škôlke naučili spievať a recitovať. Ako vedia tancovať ukázali pri pesničke „Po nábreží koník beží“ a v „Kačacom“ tanci. Starší škôlkari zahrali rozprávku „Domček, domček, kto v tebe býva?“. Návratom do minulosti bolo tanečno-cvičebné pásmo, akási pripomienka spartakiády, v sprievode piesne Michala Davida Poupata, ktorá bola naozaj zložená ako spartakiádna skladba.

Školáci si tiež pripravili divadielko – dramatizáciu rozprávky „O nepodarených kozliatkach“ a dievčence Hanka a Terka zarecitovali báseň „Kvety pre mamu“ a program základnej školy ukončil Róbert Hošták hrou na husle.

Záver slávnosti patril DSF Vretienko z Adamovských Kochanoviec. Aj deti zo súboru boli rozdelené do dvoch skupín, mladšie deti spievali a tancovali, staršie deti predstavili pásmo o Žofke a vodníkovi. Voda sa ušla aj divákom v hľadisku, keď vodník vytiahol zo svojej veľkej zelenej gumáky fľašu s vodou a pokropil všetkých, ktorí boli v dosahu.

A tak ako na prítomných pri príchode čakala Pamätná kniha, pri odchode na všetky mamy čakal malý darček a kvet od obecného úradu, čo bolo iste milé prekvapenie.

Mgr. Ema Michalcová, kronikárka obce

Článok je súčasťou zápisu do obecnej kroniky za rok 2017