Navigácia

Obsah

Stavanie mája 2018

V krásnu slnečnú sobotu 28.4. 2018 sa v obci Ivanovce staval tradične máj. Opekali sa klobásy, špekačky, deti si mohli pochutnať na výbornej limonáde, či koláčiku, dospelí sa mohli občerstviť pivkom alebo vínkom. Farebné stužky sa povešali na pripravený máj a deti si pod májom aj veselo zatancovali. Príjemnú atmosféru dotvárala hudobná skupina Dolinka. Za pomoc pri organizácií ďakujeme všetkým zúčastnením.