Navigácia

Obsah

Zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvo si schválilo plán riadnych zasadnútí na rok 2017:

21.2. 2017

25.4. 2017

27.6. 2017

22.08. 2017

24.10. 2017

5.12. 2017