Ivanovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Vyvesené: 7. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 21. 2. 2023 Dátum zvesenia: 31. 1. 2024
Vyvesené: 9. 9. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 10. 12. 2020 Dátum zvesenia: 11. 12. 2023
Návrh dodatku č. 1/2020k VZN č. 2/2019 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 24. 11. 2020 Dátum zvesenia: 25. 11. 2023
Návrh VZN č. 2/2020 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 13. 11. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2023
Výročná správa za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Vyvesené: 22. 9. 2023 Dátum zvesenia: 8. 10. 2023