Ivanovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Vyvesené: 24. 9. 2021 Dátum zvesenia: 10. 10. 2021
Vyvesené: 4. 3. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 11. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 10. 12. 2020 Dátum zvesenia: 11. 12. 2023
Návrh dodatku č. 1/2020k VZN č. 2/2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 24. 11. 2020 Dátum zvesenia: 25. 11. 2023
Návrh VZN č. 2/2020 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 13. 11. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2023
Výročná správa za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Plán kultúrnych akcií na rok 2020 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 17. 12. 2022
Plán akcií na rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 5. 3. 2019 Dátum zvesenia: 6. 3. 2022