Ivanovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výročná správa za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 5. 2020 Dátum zvesenia: 18. 5. 2020
Plán kultúrnych akcií na rok 2020 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 17. 12. 2022
Plán akcií na rok 2019 Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 5. 3. 2019 Dátum zvesenia: 6. 3. 2022