Navigácia

Obsah

Výstava k Veľkej noci

-

V sobotu, 6.apríla, sa do nášho kultúrneho domu predčasne na pár hodín nasťahovala Veľká noc. Prísalie i hlavnú sála obsadili výrobky školákov, škôlkarov aj obyvateľov obce. Na pozretie i na predaj boli veľkonočné pozdravy, vyzdobené vajíčka, košíky s kvetmi, prestierania .... proste mnoho drobností na skrášlenie domu či bytu, ba aj dvora a záhrady. Školáci i škôlkari dostali možnosť ukázať svoju zručnosť, návštevníci výstavy si zasa mohli odniesť nielen hotové výrobky, ale najmä námety na pre šikovné ruky.

Výstavu organizoval obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om, základnou a materskou školou Ivanovce a navštívilo ju asi 80 ľudí. Poďakovanie patrí aj tým  obyvateľom, ktorí obohatili výstavu zapožičaním rôznych exponátov.

Mgr. Ema Michalcová, kronikárka.

Článok je súčasťou zápisu do obecnej kroniky za rok 2019