Navigácia

Obsah

Posolstvo Veľkej noci

Typ: ostatné
.

Smrť nášho Spasiteľa na kríži a  Jeho vzkriesenie patrí k základným pilierom kresťanskej viery. Ak by Ježiš nebol za nás zomrel, nad našou spásou by visel veľký otáznik. V podstate by nám nebolo odpustené. Ako ľudia by sme nemali možnosť dať si svoj vzťah s Pánom Bohom do poriadku.           Ak by nebolo vzkriesenia, ak by  Ježišovo mŕtve telo zostalo v hrobe niekde v Jeruzaleme, žili by sme v neprestajnej neistote a pochybnostiach: Stačí to, čo za nás Ježiš vykonal? Akú máme istotu, že Ježišova smrť za hriechy sveta bola Bohom prijatá, akceptovaná? Že nič viac k nej už netreba pridávať? Pravda je taká, že nikto z nás by nemohol mať istotou spásy a záchrany pre večnosť. Chýbala by nám totiž akási spätná reakcia z Božej strany. Božie potvrdenie, že je naozaj „dokonané“, ako to Ježiš vyznal na kríži. Prázdny hrob, udalosť vzkriesenia je však jasné potvrdenie od Boha, že On obeť svojho Syna prijal ako dostatočnú a platnú na veky. Nič k nej už netreba pridávať. Je treba len jedno: vo viere, vďačnosti a pokore ju deň čo deň prijímať do svojho života. Žiť v nej, tešiť sa z nej a svedčiť o nej. My predsa neveríme v mŕtveho Záchrancu, ale v živého Vykupiteľa. Vzkriesenie tak podčiarkuje to najdôležitejšie: Na kríži zaplatil Pán Ježiš celú vinu za toho, kto v Neho verí, kto Mu dôveruje. Položil život za všetkých, ale skutočný úžitok z Jeho smrti má len ten, kto v Neho verí a prijíma Ho.                                                                                                 

                                                                                                    Mgr. Ján Ochodnícký

                                                                                                            zborový farár

                                                                                                            CZ ECAV Adamovské Kochanovce

           

Vytvorené: 31. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2021 08:08
Autor: Správce Webu