Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.12.2018

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Ivanovce

-

3 500,00 EUR

Obec Ivanovce

TJ Považan Ivanovce

23.11.2018

zmluva o dielo

-

2 645,00 EUR

Obec Ivanovce

NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce

14.11.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

MAPA Slovakia Digital s.r.o., 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

09.11.2018

Zmluva o dielo

-

6 392,64 EUR

Obec Ivanovce

SLOV-ALPIN Ing. Potoček, 221, 913 05 Adamovské Kochanovce

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rzpočtu prostrednístvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-003220

30 000,00 EUR

Obec Ivanovce

Ministesrtvo vnútra SR

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2018

Neuvedené

Obec Ivanovce

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

29.10.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Obec Melčice - Lieskové

15.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

690,00 EUR

Bánovecká regionálna rozvojová agentúra

Obec Ivanovce

10.10.2018

Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

č ZO/2018A19081-1

Neuvedené

Obec Ivanovce

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

08.10.2018

Zmluva o spolupráci

1/2018

Neuvedené

Obec Ivanovce

Obec Adamovské Kochanovce, 268, 913 05 Adamovské Kochanovce

05.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre služby advokátskej kancelárie

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

JUDr. Šimon Cibulka, advokát, Hodžova 53, 911 01 Trenčín

03.10.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

03.10.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

03.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

FIBEZ, s. r. o., Rovná 1741/26, 911 01 Trenčín

26.09.2018

Zmluva o certifikáte SSL

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

č. 1111029

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýllku maloodber

č. 1111031

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluvy o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

č. 1111030

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

č. 1111032

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

č. 1111033

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

č.1111034

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku malooodber

č. 1111035

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber

1111036

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

05.09.2018

Zmluva o združenej dodávke eletriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloobder

č. 1111023

Neuvedené

Obec Ivanovce

Energie 2, lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

01.08.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

3/2018

Neuvedené

Bartek Zdenko, Žiače Ľuboš, Ridoška Peter, Arcimowicz Andrzej

Obec Ivanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: