Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2020

Dodatok k zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení

Dodatok č. 3

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Ivanovce

17.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

500,00 EUR

Jednota Dôchodcov

Obec Ivanovce

16.01.2020

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

214,50 EUR

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

Obec Ivanovce

16.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

2 000,00 EUR

TJ Považan Ivanovce

Obec Ivanovce

16.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Ivanovce

Obec Ivanovce

30.11.2019

Zmluva o nájme

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Roman Mackanič

28.11.2019

Zmluva o manažmente projektu

20191101/ENV/IB

0,00 EUR

Obec Ivanovce

H&B Business, s.r.o.

26.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/13/010/79

Neuvedené

Obec Ivanovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín

14.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v r. 2020

-

60,00 EUR

Slovenský zväz telesne postihnutých

Obec Ivanovce

06.11.2019

Zmluva o dielo

1/2019

11 116,02 EUR

PMR Stavby, s.r.o.

Obec Ivanovce

28.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

537/2019

8 000,00 EUR

Obec Ivanovce

Úrad vlády SR

28.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej strany

53/2019/SŽG

Neuvedené

Železnice SR

Obec Ivanovce

15.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

141002/2019

1 500,00 EUR

Obec Ivanovce

Regio Solution,s.r.o.

24.09.2019

Zmluva o výpožičke

022019

Neuvedené

Obec Ivanovce

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

05.09.2019

Zmluva o spolupráci

2019-00311651/1

Neuvedené

Obec Ivanovce

2-morrow, s.r.o., 113, 059 18 Kravany

08.08.2019

Zmluva o prepojení dokumentov

-

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Ivanovce

08.08.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

3W Slovakia, s.r.o.

01.08.2019

Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia

121910759

Neuvedené

Obec Ivanovce

Západoslovenská distribučná, a.s.

30.07.2019

Dodatok č. 11

Dodatok č. 11

Neuvedené

Obec Ivanovce

Centrum sociálnych služieb - Juh

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019/0471

500,00 EUR

Obec Ivanovce

Trenčiansky samosprávny kraj

03.06.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

TextilEco a.s.

28.05.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Železnice SR

15.05.2019

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku za sociálnu službu

1

Neuvedené

Obec Ivanovce

Spoločná úradovňa samosprávy

30.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 17.6.2017 o poskytovaní audítorských služieb

1

Neuvedené

Obec Ivanovce

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925, 905 01 Senica

29.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22/22 Trenčín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: