Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2019

Dodatok

č. 9

Neuvedené

Obec Ivanovce

Centrum sociálnych služieb - Juh

18.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22 Trenčín

18.01.2019

Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-263739312669

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22 Trenčín

18.01.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-263734841716

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22 Trenčín

18.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-263740080931

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22 Trenčín

18.01.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-265227379075

Neuvedené

Obec Ivanovce

Slovak Telcom Company, s.r.o., Žabinská 22 Trenčín

28.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Obec Ivanovce

TTI - energo spol. s.r.o.

27.12.2018

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných službách

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Národný bezpečnostný úrad

18.12.2018

Zmluva o dielo

33/2018 TTI

Neuvedené

Obec Ivanovce

TTI - energo spol. s.r.o.

10.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanovce v roku 2019

-

2 000,00 EUR

Obec Ivanovce

Dobrovoľný hasičský zbor Ivanovce

05.12.2018

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Ivanovce

-

3 500,00 EUR

Obec Ivanovce

TJ Považan Ivanovce

05.12.2018

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Ivanovce

-

3 500,00 EUR

Obec Ivanovce

TJ Považan Ivanovce

23.11.2018

zmluva o dielo

-

2 645,00 EUR

Obec Ivanovce

NATURA DM, s.r.o., Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce

14.11.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

MAPA Slovakia Digital s.r.o., 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

09.11.2018

Zmluva o dielo

-

6 392,64 EUR

Obec Ivanovce

SLOV-ALPIN Ing. Potoček, 221, 913 05 Adamovské Kochanovce

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rzpočtu prostrednístvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-003220

Neuvedené

Obec Ivanovce

Ministesrtvo vnútra SR

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2018

Neuvedené

Obec Ivanovce

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

29.10.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

Obec Melčice - Lieskové

15.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

690,00 EUR

Bánovecká regionálna rozvojová agentúra

Obec Ivanovce

10.10.2018

Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

č ZO/2018A19081-1

Neuvedené

Obec Ivanovce

osobnyudaj.sk

08.10.2018

Zmluva o spolupráci

1/2018

Neuvedené

Obec Ivanovce

Obec Adamovské Kochanovce, 268, 913 05 Adamovské Kochanovce

05.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre služby advokátskej kancelárie

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

JUDr. Šimon Cibulka

03.10.2018

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

ERES property, s.r.o., Bratislavaská 16, 911 05 Trenčín

03.10.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

03.10.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany

-

Neuvedené

Obec Ivanovce

FIBEZ, s. r. o., Matice slovenskej 284/12, 911 05 Trenčín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: