logo
logo

OZNAM - plánovaná dovolenka

LETNÉ DOVOLENKY AMBULANCII ZDRAVOTNÉHO STREDISKA MELČICE-LIESKOVÉ

Detská ambulancia MUDr.Berecová                                               24.7.-6.8.2017   4.-17.9.2017

Zubná ambulancia MUDr.Zehetner                                                 3.-7.7.2017   14.8.-30.8.2017

Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr.Orechovská                    3.-7.7.2017      17.-28.8.2017