logo
logo

Rozhodnutie - protipovodňové opatrenia

pdfRozhodnutie - Protipovodňové opatrenie

Návrh - VZN o miestnom referende

pdfVZN o miestnom referende 2017- navrh.pdf514.6 KB02/06/2017, 13:38

Protipovodňové opatrenia v k.ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny

pdfOznámenie o protipovodňovom opatrení

pdfOznámenie

OZNAM - plánovaná dovolenka

LETNÉ DOVOLENKY AMBULANCII ZDRAVOTNÉHO STREDISKA MELČICE-LIESKOVÉ

Detská ambulancia MUDr.Berecová                                               24.7.-6.8.2017   4.-17.9.2017

Zubná ambulancia MUDr.Zehetner                                                 3.-7.7.2017   14.8.-30.8.2017

Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr.Orechovská                    3.-7.7.2017      17.-28.8.2017

Výberové konanie na zastupovanie počas materskej dovolenky

pdfZastupovanie učiteľky 77.64 KB04/11/2016, 14:25

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo október 2016

Pozvánka na OZ október 2016

Výzva na predkladanie ponúk

pdfVýzva na predkladanie ponúk 406.41 KB11/03/2016, 14:02

Verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce

pdfObec_Ivanovce verejná obchodná súťaž277.17 KB