Obsah

VZN

Rok 2018

Dodatok č .1/2018 k VZN č. 4/2017

Dodatok č. 12018 k VZN42017 (1).pdf Stiahnuté: 55x | 06.03.2018

VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ivanovce

VZN 12018 - o spôsobe nahradného zásobovania vodou ... .pdf Stiahnuté: 8x | 28.06.2018

Rok 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 052015 .pdf Stiahnuté: 93x | 14.12.2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 2/2016685.05 KB01/03/2017, 12:32

Dodatok_č._12016_k_VZN22016.pdf Stiahnuté: 133x | 24.07.2017

VZN č. 1/2017 o miestnom referende511.36 KB

VZN_o_miestnom_referende_2017.pdf Stiahnuté: 79x | 24.07.2017

VZN č. 2/2017

VZN o volebnych plagatoch 22017.pdf Stiahnuté: 61x | 07.09.2017

VZN č. 3/2017

VZN o psoch 32017.pdf Stiahnuté: 69x | 07.09.2017

VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v Mš

VZN č obce Ivanovce dieťa Mš 42017.pdf Stiahnuté: 75x | 14.12.2017

VZN č. 5/2017 o miestne a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 52017 škola .pdf Stiahnuté: 162x | 15.12.2017

Rok 2016

Dodatku č. 1/2016 k VZN5/2015 200.02 KB

Dodatku_č.__k_VZN_52015.pdf Stiahnuté: 73x | 24.07.2017

VZN č. 1/2016633.03 KB

VZN_79_2015_verzia_FIN_1.pdf Stiahnuté: 89x | 24.07.2017

VZN č. 2/2016 373.1 KB

VZN_č_obce_Ivanovce_dieťa_Mš_22016.pdf Stiahnuté: 74x | 24.07.2017

Rok 2015

Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2015379.59 KB

Dodatok_č._12015_k_VZN_12015.pdf Stiahnuté: 68x | 24.07.2017

VZN č. 1/2015322.01 KB

VZN_škola_2015.pdf Stiahnuté: 67x | 24.07.2017

VZN č. 2/2015 367.64 KB

VZN-c-1-2015-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 219x | 24.07.2017

VZN č. 3/2015 315.87 KB

VZN_č.__obce_Ivanovce_dieťa_Mš_3-2015.pdf Stiahnuté: 59x | 24.07.2017

VZN č. 4/2015 294.13 KB

VZN_plagáty_2016.pdf Stiahnuté: 61x | 24.07.2017

VZN č. 5/2015 464.65 KB

VZN_052015.pdf Stiahnuté: 82x | 24.07.2017

Rok 2014

VZN č. 1/2014 387.29 KB

VZN2014_2zasobVodou.pdf Stiahnuté: 83x | 24.07.2017

VZN č. 2/2014 562.47 KB

VZN_DzN_pes_TKO_2-2014.pdf Stiahnuté: 80x | 24.07.2017

Stránka