Obsah

VZN

Rok 2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č. 2/2016685.05 KB01/03/2017, 12:32

Dodatok_č._12016_k_VZN22016.pdf Stiahnuté: 26x | 24.07.2017

VZN č. 1/2017 o miestnom referende511.36 KB

VZN_o_miestnom_referende_2017.pdf Stiahnuté: 16x | 24.07.2017

VZN č. 2/2017

VZN o volebnych plagatoch 22017.pdf Stiahnuté: 9x | 07.09.2017

VZN č. 3/2017

VZN o psoch 32017.pdf Stiahnuté: 8x | 07.09.2017

Rok 2016

Dodatku č. 1/2016 k VZN5/2015 200.02 KB

Dodatku_č.__k_VZN_52015.pdf Stiahnuté: 11x | 24.07.2017

VZN č. 1/2016633.03 KB

VZN_79_2015_verzia_FIN_1.pdf Stiahnuté: 14x | 24.07.2017

VZN č. 2/2016 373.1 KB

VZN_č_obce_Ivanovce_dieťa_Mš_22016.pdf Stiahnuté: 11x | 24.07.2017

Rok 2015

Dodatok č. 1/2015 k VZN 1/2015379.59 KB

Dodatok_č._12015_k_VZN_12015.pdf Stiahnuté: 13x | 24.07.2017

VZN č. 1/2015322.01 KB

VZN_škola_2015.pdf Stiahnuté: 11x | 24.07.2017

VZN č. 2/2015 367.64 KB

VZN-c-1-2015-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 20x | 24.07.2017

VZN č. 3/2015 315.87 KB

VZN_č.__obce_Ivanovce_dieťa_Mš_3-2015.pdf Stiahnuté: 12x | 24.07.2017

VZN č. 4/2015 294.13 KB

VZN_plagáty_2016.pdf Stiahnuté: 13x | 24.07.2017

VZN č. 5/2015 464.65 KB

VZN_052015.pdf Stiahnuté: 12x | 24.07.2017

Rok 2014

VZN č. 1/2014 387.29 KB

VZN2014_2zasobVodou.pdf Stiahnuté: 14x | 24.07.2017

VZN č. 2/2014 562.47 KB

VZN_DzN_pes_TKO_2-2014.pdf Stiahnuté: 12x | 24.07.2017

VZN č. 3/2014 227.64 KB

VZN_č.__obce_Ivanovce_dieťa_Mš_3-2014.pdf Stiahnuté: 8x | 24.07.2017

Rok 2013

VZN č. 1/2013 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia112.5 KB

vzn-c-1-2013-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.docx Stiahnuté: 15x | 24.07.2017

VZN č. 1/2013 obce Ivanovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ122.63 KB

vzn-c-1-2013-obce-ivanovce-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadz.pdf Stiahnuté: 12x | 24.07.2017

VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi34.52 KB

vzn-c-2-2013-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-st.docx Stiahnuté: 11x | 24.07.2017

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o podmienkach držania, chovu113.37 KB

vzn-c-1-2012-o-podmienkach-drzania-chovu-a-vedenia-psov-na-u.docx Stiahnuté: 10x | 24.07.2017

Stránka